کبد: جگر

دیدن کبد شما یا کس دیگر در خوابتان بیانگر احتمال اختلال فیزیکی است. خواب به شما هشدار می دهد که نیاز دارید مصرف الکلتان را کم کنید. نیاز دارید که سلامت فیزیکی تان را مجدد ارزیابی کنید و شاید حتی به دکتر مراجعه کنید. تعبیر دیگر این است که فردی در زندگی تان هست خوبی شما را نمی خواهد.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید