جلیقه

خواب دیدن اینکه جلیقه می پوشید بیانگر دلسوزی تان برای دیگران است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید