تی شرت

دیدن یا پوشیدن تی شرت در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید آسان گیرید و استراحت کنید. تعبیر دیگر این است که بیانگر صداقت و اصالت شماست، خصوصا در روابط شخصی تان. اگر طراحی یا نوشته ای روی تی-شرت هست، آن را در نظر گیرید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید