آشپزخانه

دیدن آشپزخانه در خوابتان بیانگر این است که نیاز به گرمی، غنای روحی و شفا دارید. ممکن است نمادی از مادری پرورش دهنده یا روشی باشد که شما با کسانی که دوستشان دارید رفتار می کنید (ازشان مراقبت می کنید). تعبیر دیگر این است که آشپزخانه نمایانگر تحول است. چیزی جدید یا تغییر زندگی در حال رخ دادن است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید