آناناس

دیدن آناناس در خوابتان بیانگر اعتماد به نفس، جاه طلبی و موفقیت است. شما به کاری که می کنید مطمئن هستید. تعبیر دیگر این است که آناناس نمادی از خوشرویی است. یا شاید شما نیاز دارید که آرام باشید و به مسافرت روید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید