نعناع

بو کردن یا مزه کردن نعناع در خوابتان بیانگر این است که حالتی آرام بر زندگی شما حکم فرماست. شما ممکن است خیلی هیجان زده باشید یا خیلی فعال باشید و نیاز دارید که آرام شوید. تعبیر دیگر این است که خواب به موقعیت یا رابطه ای اشاره دارد که نیاز است تسکین یابد. شاید زمان اصلاح رسیده است. خواب دیدن خوردن قرص نعناعی بیانگر این است که شما تلاش می کنید که افکارتان را به شیوه ای بیان کنید که قابل ارائه باشد یا دلپذیر تر باشد. تعبیر دیگر این است که قرص نعناع ممکن است به معنی این باشد که شما چیزی گفته اید که کسی را رنجانده است

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید