مدرسه

خواب دیدن در مورد مدرسه به احساس بی کفایتی و نگرانی در مورد توانایی تان اشاره دارد. اگر شما دیگر مدرسه نمی روید، این خواب ها ممکن است به مسائل حل نشده ی دوران کودکی اشاره کند. خواب ممکن است بازتابی از یک درس از زندگی باشد که نیاز است یادبگیرید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید