تعبیر خواب دایه

دایه

دیدن یا داشتن دایه در خوابتان به ناتوانایی شما برای تامین خانواده تان اشاره دارد. شما احساس بی کفایتی می کنید. خواب دیدن اینکه شما دایه هستید بیانگر این است که نیاز دارید مراقب کسی باشید که به وی اعتماد دارید و و از او مطمئن هستید.
مطالب مشابه  تعبیر خواب عدد هفت
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!