آلو

دیدن یا خوردنش در خوابتان نمادی از جوانی و زنده دلی است. آلو ممکن است نشاگر تصویر شخصی خودتان باشد و روشی که در مورد بدنتان حس می کنید. شاید خوابتان جناسی از چاق و چله بودن باشد دیدن درخت آلو در خوابتان بیانگر جوانی، زنده دلی و بی گناهی است. خواب بیانگر این است که شما بر مشکلاتی غلبه می کنید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید