آلو خشک

دیدنش در خوابتان بیانگر انسداد خلاقیت یا احساس است. ممکن است بیانگر پیری باشد به طوری که با این استعاره بیان می شود: مثل آلو چروکیده است

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید