خرس قطبی

دیدنش در خوابتان بیانگر رستاخیز است. تعبیر دیگر این است که نمادی از احساسات سرد و سفت و سخت شماست

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید