خرس

دیدن خرس در خوابتان بیانگر استقلال، قدرت، مرگ و تجدید و یا احیا(رستاخیز) است. خرس نمادی از چرخه ی زندگی است. شما ممکن است دستخوش یک دوره درون گرایی و تفکر باشید. بویژه اگر شما یک خرس را در خانه مادربزرگتان ببینید، بیانگر این است که مادر بزرگتان در زندگی تان، تاثیر گذار است

خواب دیدن اینکه شما توسط یک خرس دنبال می شوید یا مورد حمله قرار می گیریدبیانگر خشم و حالت پرخاشگری کنترل نشده ی شماست. شما احساس می کنید که گیر کرده اید. شاید شما در یک موقعیت تهدید کننده، مانع گیج کننده و یا یک رابطه کنترل کننده هستید.

دیدن خرس قطبی در خواب بیانگر رستاخیز(بیداری مجدد) است

دیدن یا کار گذاشتن یک تله برای خرس در خواب بیانگر موانعی در مسیر شماست و ممکن است سخت باشد که بر آن غلبه کنید. استقلال(خودمختاری) و رفاه شما را به خطر می اندازد


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید