پاپ کورن(ذرت بو داده)

خوردن یا درست کردن پاپ کورن در خوابتان بیانگر رشد مثبت است. شما پر از ایده هستید. حقیقتی مهم از طریق خواب ساخته شده و شما را آگاه می کند. اگر پاپ کورن، پف نکرده باشد، نمادی از ظرفیت و پتانسیل است

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید