تعبیر خواب پاپ کورن

پاپ کورن(ذرت بو داده)

خوردن یا درست کردن پاپ کورن در خوابتان بیانگر رشد مثبت است. شما پر از ایده هستید. حقیقتی مهم از طریق خواب ساخته شده و شما را آگاه می کند. اگر پاپ کورن، پف نکرده باشد، نمادی از ظرفیت و پتانسیل است
مطالب مشابه  تعبیر خواب عدد بیست و یک
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!