بستنی

دیدن یا خوردن بستنی در خوابتان بیانگر خوش شانسی، خوشی، موفقیت در عشق و رضایت از زندگی است. شما نیاز دارید که لحظه را دریابید و از آن لذت ببرید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بیانگر این باشد که نیاز دارید کمی خونسرد باشید و اجازه ندهید که اعصابتان از کنترلتان خارج شود. خواب دیدن اینکه شما یک بستنی بد یا ترش را می خورید، بیانگر غم و اندوه، سرخوردگی یا خیانت است دیدن بستنی ای که در خوابتان آب می شود نمادی ازین است که امید ها و تمایلاتتان را درک نمی کنید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید