تعبیر خواب تربچه

تربچه

دیدن یا کاشتن تربچه در خوابتان بیانگر فراوانی و کامیابی است خواب دیدن اینکه شما تربچه می خورید به بی احتیاطی یا بی فکری اشاره دارد.
مطالب مشابه  تعبیر خواب دانش آموز
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!