تمشک

دیدن یا خوردن تمشک در خوابتان بیانگر موضوعی گرانبها یا ظریف است

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید