توت فرنگی

دیدن یا خوردن توت فرنگی در خوابتان بیانگر تمایلات و وس- وسه های احساسی است. توت فرنگی مربوط به ویژگی های زنانه و تمایلات و نیازهای زنانه است. تعبیر دیگر این است که دیدن توت فرنگی در خوابتان بیانگر این است که ایده ها و اهدافتان به زودی درک و فهمیده خواهد شد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید