تعبیر خواب ملوان

ملوان

دیدن ملوان در خوابتان بیانگر تمایلات شما برای ماجراجویی، آزادی و اکتشاف است. شما آماده اید که در آب های عمیق تر ماجراجویی کنید، خصوصا در یک رابطه شخصی. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که با مساله ای احساسی روبرو می شوید یا با ضمیر ناخودآگاهتان سرو کار دارید.
مطالب مشابه  تعبیر خواب پنیر
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!