هفتاد و شش

خواب دیدن در مورد 76 بیانگر این است که ایده ها یا برنامه های شما، به بار نشسته است. هزینه سخت کوشی و فداکاری شما داده خواهد شد و عوضش داده خواهد شد. این عدد نمادی از معنویت شماست

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید