جوراب

خواب دیدن اینکه جوراب می پوشید بیانگر گرمی و راحتی است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید