ریحان

دیدن، بوییدن یا چشیدن ریحان در خواب به مهربانی، شیرینی و عشقی عمیق اشاره دارد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید