ن

تعبیر نمادهای حرف «ن» نا امیدی خواب دیدن نا امیدی بیانگر این است که در زندگی واقعی ... ادامه مطلب

ب

تعبیر نمادهای حرف «ب» بابا لطفا به تعبیر خواب کلمه ی پدر نگاه کنید باتلاق دیدنش در ... ادامه مطلب