محتوای تعبیر خواب
night dream

انواع خواب ها

انواع خواب ها خواب های شفاف  وقتی اتفاق می افتند که می فهمید شما خواب میبینید. «یک لحظه صبر کن. این فقط یک خواب است!» بیشتر کسانی که خواب می بینند، وقتی که می فهمند دارند خواب میبینند بیدار می ...
dream notebook

یک دفترچه خواب داشته باشید.

یک دفترچه خواب داشته باشید. یک دفترچه خواب داشته باشید که مخصوص ثبت خواب هاتان باشد. دفترچه ای فانتزی شما را تشویق می شوید که از آن استفاده کنید. با این حال یک دفترچه ی ساده هم کافی خواهد بود. ...
racall a memory 2

نکاتی برای به خاطر آوردن خواب ها

نکاتی برای به خاطر آوردن خواب ها به خاطر آوردن خواب ها به تلاش خودتان نیاز خواهد داشت. اما خواب هاتان چه چیز را در مورد شما می توانند پیشنهاد دهند و نشان دهند که ارزش این تلاش را داشته ...
racall a memory

چرا باید خواب هایمان را به خاطر آوریم؟

چرا باید خواب هایمان را به خاطر آوریم؟ ذهن رویا پرداز شما به اطلاعاتی حیاتی دسترسی دارد که وقتی بیدار هستید برای شما به راحتی در دسترس نیستند. خواب های شما مثال پنجره ای به ضمیر ناخودآگاه شما هستند و ...
marg

مرگ

تعبیر خواب مرگ من دیشب تو خواب مردم! خواب های مربوط به مرگ کاملا وحشتناک و ترسناک هستند، آنقدری که انگار اخطاری از مرگ قریب الوقوع شما یا مرگ شخص مورد علاقه تان باشند. هرچند، نیازی به احساس خطر یا ...
khianat

خیانت

تعبیر خواب خیانت همسرم به من خیانت کرد مورد خیانت واقع شدن در خواب می تواند آنقدر واقعی به نظر برسد که شما واقعا بروید و همسر، دوست پسر، دوست دختر یا فرد مهمی را، به آن متهم می کنید. ...
taghib

تعقیب

تعبیر خواب تعقیب کسی مرا دنبال می کند! دنبال شدن در خواب، یکی از رایج ترین موضوعات خواب است که از احساس نگرانی و اضطراب در زندگی بیداری تان ناشی می شود. در این جور رویاها، شما از کسی که ...
mar

مار

تعبیر خواب مار اگر در رویاهایتان مار می بینید.... توسط یک مار گزیده شدم یکی از رایج ترین حیواناتی که در خواب دیده می شود مار است. مار ها سمبل های پیچیده ای هستند چون می توانند هم معنی مثبت ...
Parvaz

پرواز

تعبیر خواب پرواز کردن اگر درخواب خود رویای پرواز می بینید..... من در حال پرواز هستم خواب های در مورد پرواز کردن در دسته ی خواب های شفاف قرار می گیرد. خواب های شفاف زمانی اتفاق می افتتد که شما ...
dandan

دندان

تعبیر خواب افتادن یا شکستن دندان دندان هایم دارند می افتند خواب هایی در مورد افتادن یا شکستن دندان ها، خواب های معمول و رایجی هستند و افراد زیادی این خواب را می بینند. موضوعات معمول برای خواب دیدن در ...
error: Content is protected !!