مادر ترزا

دیدن مادر ترزا در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید همدلی، دلسوزی و مهربانی بیشتری نشان دهید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید