شلوار

دیدن یا پوشیدن شلوار در خواب یعنی شما، در مورد نقشتان در برخی موقعیت ها، سوال دارید  و نقشتان در برخی موقعیت ها برایتان روشن نیست. جنس و رنگ شلوار را در نظر گیرید، تا بتوانید تفسیر بیشتری از ان داشته باشید. تعبیر دیگر آن این است که خواب ممکن است به موضوعات جنسی اشاره داشته باشد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید