تعبیر خواب شلوار

شلوار

دیدن یا پوشیدن شلوار در خواب یعنی شما، در مورد نقشتان در برخی موقعیت ها، سوال دارید  و نقشتان در برخی موقعیت ها برایتان روشن نیست. جنس و رنگ شلوار را در نظر گیرید، تا بتوانید تفسیر بیشتری از ان داشته باشید. تعبیر دیگر آن این است که خواب ممکن است به موضوعات جنسی اشاره داشته باشد
مطالب مشابه  تعبیر خواب عروس
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!