بیست و هشت

بیانگر پول آسان است. ممکن است اهمیتی شبیه عدد 10 داشته باشد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید