تعبیر خواب بیست و هفت

بیست و هفت

دیدنش در خوابتان به عشق بی قید و شرط و تعهد اشاره دارد. شما از هیچ کاری که برای دیگران از دستتان بر می آمده دریغ نکرده اید
مطالب مشابه  تعبیر خواب قهرمان
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!