بیست و چهار

سمبلی از پاداش، شادی، عشق، پول، موفقیت و خلاقیت است. به ملاحظات و تعاملات شما با مردمی با جایگاه و قدرت بالا اشاره دارد یعنی به معاشرت تان با افراد بالا دست اشاره دارد این عدد ممکن است به شما بگوید که در عشق یا موفقیت، زیادی متکبر هستید. تعبیر دیگر این است که عدد 24 ممکن است بیانگر زمان باشد، مثل 24 ساعت یا کل یک روز

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید