تعبیر خواب بیست و سه

بیست و سه

بیانگر این است که شما زیادی حواستان به مردم و خواسته هاشان است. که شما اهداف بلند و/یا غیر واقعی دارید. ممکن است در باور ها و خط فکری تان زیادی ایده آل گرا باشید
مطالب مشابه  تعبیر خواب سبز زیتونی
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!