بیست و دو

بیانگر ظرفیت ذهنی و دانش شماست. بیانگر این است که نیاز دارید عملیاتی تر و هدف محور تر باشید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید