تعبیر خواب گردو

گردو

دیدن گردو در خوابتان بیانگراین است که شما به وظیفه ای که در دست دارید، خیلی فکر می کنید. شما زمان خود را هدر می دهید. تعبیر دیگر این است که گردو بیانگر خوشی و فراوانی است خواب دیدن اینکه شما گردو را می شکنید، پیش بینی می کند که انتظارات و توقعاتتان خراب می شود(در هم می شکند)
مطالب مشابه  تعبیر خواب مورچه خوار
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!