لباس عروسی

پوشیدن لباس عروسی در خوابتان بیانگراین است که رابطه ی شخصی تان را ارزیابی می کنید اگر شما یا کسی در موقعیتی نامناسب لباس عروسی می پوشید،   بیانگر این است که شما احساس پستی و بی ارزش بودن می کنید خواب دیدن اینکه شما در روز عروسی تان به دنبال لباس عروسی هستید به این معنی است که شما تلاش می کنید نقش خود را در یک موقعیت بیابید. از این که متناسب آن نقش نباشید می ترسید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید