کلاه گیس

خواب دیدن اینکه کلاه گیس می گذارید نمادی از فریب، بی کفایتی، برداشت غلط، مبالغه و باطل بودن است. شما تلاش می کنید که نشان دهید که ایده ها، کارها و نظراتشان دیگران مال شماست. شما نیاز دارید که شروع کنید برای خودتان فکر کنید. خواب دیدن اینکه شما کلاه گیس را گم می کنید بیانگراین است که کاملا، عقلتان را از دست داده اید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید