کلاه کپ

دیدن کلاه کپ در خوابتان بیانگر غیر رسمی بودن و آسانی است. بیانگر این است که نیاز دارید بیشتر با دیگران مدارا کنید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید