تعبیر خواب پرواز کردن

اگر درخواب خود رویای پرواز می بینید…..

من در حال پرواز هستم

خواب های در مورد پرواز کردن در دسته ی خواب های شفاف قرار می گیرد. خواب های شفاف زمانی اتفاق می افتتد که شما درک می کنید که دارید خواب میبینید و کنترل خوابتان را در دست دارید. خیلی از کسانی که خواب می بینند، توانایی پرواز کردن در خواب هاشان را اینگونه توصیف می کنند که یک تجربه ی هیجان انگیز، لذت بخش و رهایی بخش است

پرواز کردن بیانگر کنترل است

اگر شما به راحتی پرواز می کنید و از صحنه ها و مناظر زیر پایتان لذت می برید، پس بیانگر این است که مسئول یک موقعیت هستید و آن را اداره می کنید. شما بر یک چیز، فائق آمده اید. خواب های پرواز کردن و توانایی کنترل پروازتان، بیانگر حس قدرت شخصی تان است

پرواز بیانگر چشم اندازی جدید است

وقتی که شما پرواز می کنید، توانایی نگاه کردن به پایین را دارید و چشم انداز بزرگتری از چیز ها دارید. در نتیجه، خواب اینکه پرواز می کنید به شما می گوید که تصویر وسیع تری را ببینید. از نقطه نظر بالاتری، شما می توانید، چشم انداز جدید و متفاوتی از چیز ها بدست اورید

پرواز کردن به معنای آزادی است

خواب دیدن پرواز شما ممکن است حامل یک پیغامی به شما باشد که هیچ چیزی غیر ممکن نیست، شما می توانید هر کسی باشید و هر کاری بکنید. توانایی شما برای پرواز بیانگر امید، احتمالات و امکانات، واقعیت و آزادی بیان است. ممکن است انعکاسی از اراده ی  قوی شما باشد و برای شما یاد آور این است که تسلیم نشوید. هیچ کس نمی تواند به شما بگوید که شما چه کاری را نمی توانید انجام دهید و کامل کنید. این خواب ها می تواند انگیزه ی قوی ایجاد کند و حس آزادی را تجدید می کند

پرواز بیانگر ارتباط معنوی است

در برخی موارد، خواب پرواز شما بیانگر این است که شما یک ارتباط معنوی بالاتری دارید. شما خیلی بیشتر و سازگارتر در زمینه معنویتتان رشد می کنید و خواب پرواز، انعکاسی ازین است

پرواز کردن بیانگر فرار است

خواب دیدن پرواز کردن می تواند به عنوان فرار از استرس و فشار های زندگی روزمره تان برداشت شود. به جای اینکه با مشکلات روزانه تان رو برو شوید، پرواز را انتخاب می کنید و تلاش می کنید که از همه ی آنها دور شوید

پرواز بیانگر یک «خود» باد کرده است

وقتی که شما پرواز می کنید، شما ممکن است حس این را داشته باشید که ابرقهرمان هستید. حس می کنید که شکست ناپذیر و مغلوب نشدنی هستید. شاید فکر می کنید که بهتر از هر کس دیگری هستید و تمایل دارید از بالا به دیگران نگاه کنید. در نهایت، وقتی که شما پرواز می کنید، شما واقعا از بالا به دیگران نگاه می کنید

نتیجه گیری

وقتی که خواب پروازتان را تحلیل می کنید، اهمیت ارتفاع، جهت و سرعت پروازتان را در نظر بگیرید. پرواز کردن در ارتفاع بالا و یا با سرعت زیاد، قابل قیاس با سطح اعتماد به نفس شماست. اگر شما در سطح پایین پرواز می کنید، پس بیانگر این است که شما از سرعت زندگی فعلی تان راضی هستید. پرواز کردن به عقب بیانگر این است که از خوشی های گذشته تان یاد می کنید.

معمولا خواب دیدن در مورد پرواز به عنوان تجربه ای هیجان انگیز و مثبت تفسیر می شود، اما اگر شما حس ترس می کنید وقتی که پرواز می کنید، بیانگر این است که شما از چالش جدید و از موفقیت می ترسید. شاید شما آماده نیستید که گام بعدی را بردارید. اگر برای ماندن در وضعیت پرواز مشکل دارید بیانگر این است که قادر به کنترل شرایط خودتان نیستید. چیزهایی مثل سیم های برق، درختان یا کوه هاممکن است موانعی باشد که شما در پرواز با آنها رو برو می شوید. این موانع سمبلی از چیزی یا کسی است که در زندگی بیداری تان، سر راهتان قرار گرفته است. شما نیاز دارید که چیزی یا کسی را که تلاش می کند شما را از حرکت به جلو باز دارد، شناسایی کنید. پرواز مشکل ممکن است بیانگر نبود اعتماد به نفس، نبود انگیزه یا شک داشتن نسبت به گذشته تان باشد. شاید شما اهداف غیر واقعی برای خودتان وضع کرده اید و الان شما در حال کشمکش برای رسیدن به این اهداف هستید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید