تعبیر خواب سقوط کردن

من در حال سقوط هستم

خواب دیگری که خیلی رایج است، خواب دیدن این است که که شما در حال سقوط از یک صخره، ساختمان، سقف، یک هواپیما یا از یک زمین مرتفع تر هستید. یک افسانه است که می گوید اگر شما خواب سقوط از جایی را ببینید، و قبل ازینکه به زمین بخورید، از خواب نپرید، میمیرید، اما این افسانه درست نیست و شما نمی میرید.

برای درک خواب سقوط، شما نیاز دارید که نگاهی به چیزی که در زندگی بیداریتان در حال وقوع است، نگاهی بیندازید

سقوط بیانگر از دست دادن کنترل است

وقتی که سقوط می کنید، شما کنترلی ندارید و دستاویزی ندارید که از آن کمک بگیرید، به آن تکیه کنید. پس خواب اینکه در حال سقوط هستید، مشابه وضعیتی در زندگی بیداریتان است که کنترل ندارید یا کنترلتان را از دست داده اید. شما احساس مغلوب شدن می کنید، شاید در مدرسه، در محیط کارتان، در خانه و زندگی شخصی تان یا شاید در روابط شخصی تان احساس مغلوب شدن می کنید. احساس می کنید جای پای محکم خود را از دست داده اید و دیگر قادر نیستید که از پس نیاز های زندگی روزانه تان، بر آیید.

سقوط بیانگر نا امنی است

سقوط به این معنی است که شما حس امنیت، ثبات و اعتماد به نفس نمی کنید. شما مطمئن نیستید که در یک شرایط خاص یا در رابطه تان، در کجا ایستاده اید. شاید شما در ریسک از دست دادن شغلتان یا از دست دادن خانه تان هستید. این از دست دادن می تواند به شما این حس را دهد که این اتفاقات زیر پای شما را خالی می کند.

به علاوه خواب دیدن اینکه سقوط می کنید بیانگر حس شرم، حقارت، آسیب پذیر بودن و یا عزت نفس پایین است. شما ازین می ترسید که انتظارات دیگران را تامین نکنید یا دیگر از پس وضع موجود بر نیایید. اگر اخیرا وظایفی به دوش شما گذاشته شده است، عجیب نیست اگر خواب سقوط ببینید.

سقوط بیانگر رفتار بی احتیاط است

خواب دیدن اینکه سقوط می کنید، ممکن است هشدار برای این باشد که به خودتان بیایید زیرا رفتاری بی احتیاط دارید یا تصمیمات ضعیفی میگیرید. شما مسیر اشتباهی را در زندگی دنبال کرده اید. و اگر به همین مسیر ادامه دهید، سرتان به سنگ می خورد. سقوط در خواب می تواند مصداقی از سقوط و از دست دادن شما نسبت وضعیت مطلوب و خوب فعلی شما باشد.

سقوط نتیجه ی فیزیولوژی است

تغییرات فیزیولوژیکی در بدن وقتی که به خواب میروید، ممکن است در ادامه باعث شود که خواب سقوط ببینید. وقتی که شما خواب سقوط می بینید، شما ممکن است حس کنید که کل بدنتان تکان تکان می خورد یا به طور ناگهانی حرکت می کند. این حرکت ناگهانی، به عنوان پرش میوکلونیک شناخته می شود و برخی اوقات آنقدر شدید است که شما را از خواب می پراند

نتیجه گیری

برای درک و تفسیر خواب سقوط، به این نگاه کنید که چه چیز در زندگی بیداری تان در حال وقوع است که می تواند در مورد خواب، مد نظر قرار گیرد. در کجای زندگی تان حس می کنید که کنترل را از دست داده اید؟ چه چیز باعث ناامنی شما می شود؟

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید