چرا باید خواب هایمان را به خاطر آوریم؟

  1. ذهن رویا پرداز شما به اطلاعاتی حیاتی دسترسی دارد که وقتی بیدار هستید برای شما به راحتی در دسترس نیستند. خواب های شما مثال پنجره ای به ضمیر ناخودآگاه شما هستند و تمایلات و احساسات رمز آلود شما را نشان می دهد.
  2. در به خاطر آوردن خواب هاتان، شما دانش زیاد، خود آگاهی و شفای درون کسب می کنید. خواب ها، تعمیم این است که شما خودتان را چگونه درک و دریافت می کنید. آنها ممکن است منبع الهام، خرد، لذت، تصور و در کل سلامت روانی بهبود یافته باشد.
  3. یاد گرفتن اینکه خواب هاتان را به خاطر آورید به شما کمک می کند که شخص قویتر، با اعتماد به نفس تر و مدعی تری شوید. با به خاطر آوردن خواب هاتان، شما احساساتتان را ابراز می کنید و با آنها مواجه می شوید
  4. خواب ها در تصمیمات سخت، مسائل رابطه ای، نگرانی در مورد سلامتی، سوالات مربوط به شغل یا هر مشکل دیگری در زندگی تان که ممکن است تجربه اش کنید، به شما کمک می کنند.
  5. به خاطر آوردن خواب هاتان به شما کمک می کند که با جنبه های استرس زای زندگی تان کنار آیید
  6. شما از طریق خواب ها، بیشتر در مورد خودتان، آرزوهاتان، تمایلاتتان یاد خواهید گرفت.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید