تعبیر خواب عمه

عمه

خواب دیدن عمه(خاله) تان در خواب بیانگر ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. خاله(عمه) ممکن است بیانگر جنبه هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید. او همچنین می تواند به عنوان جایگزین مادر دیده شود.
مطالب مشابه  تعبیر خواب عدد سه
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!