تعبیر خواب خاله

خاله

خواب دیدن عمه(خاله) تان در خواب بیانگر ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. خاله(عمه) ممکن است بیانگر جنبه هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید. او همچنین می تواند به عنوان جایگزین مادر دیده شود.
مطالب مشابه  تعبیر خواب پنج
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!