دایناسور پرنده

تعبیر دیگر این است که خواب به کشمکش بین امیال اولیه و ذهن عاقلانه ی شما اشاره دارد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید