دلفین

دیدن دلفین در خوابتان نمادی از راهنمایی روحی، تفکر، ملاحظات ذهنی و اعتماد احساسی است. خواب معمولا یک مورد الهامی است و شما را تشویق می کند که از ذهن خود به خاطر ظرفیت عالی اش و حرکت به سمت بالا در زندگی، استفاده کنید. تعبیر دیگر این است که بیانگر خطر ارتباطی است که بین جنبه های خودآگاه و ناخودآگاه شما شکل گرفته است. دلفین ها نمایانگر تمایل شما و توانایی شما برای کشف احساساتتان و حرکت در مسیر احساساتتان است

خواب دیدن اینکه سوار یک دلفین هستید بیانگر خوش بینی و نوع دوستی اجتماعی شماست

خواب دیدن اینکه دلفین میمیرد بیانگر این است که حس یاس و ناامیدی دارید. شما حس می کنید که متصل نیستید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید