دایناسور

دیدن دایناسور در خوابتان نمادی از نگرش دمده است. شما ممکن است نیاز داشته باشید که از خط فکری قدیمی تان و اهداف قدیمی تان دست بکشید

خواب دیدن اینکه شما توسط یک دایناسور تعقیب می شوید بیانگر این است که می ترسید دیگر مفید و مورد نیاز نباشید. تعبیر دیگر این است که تعقیب شدن توسط یک دایناسور، ممکن است منعکس کننده مسائل قدیمی باشد که هم برگشته تا گریبان شما را بگیرد


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید