ترنس، دو جنسه (کسانی که جنسیتشان را تغییر می دهند)

خواب دیدن اینکه شما یک ترنس هستید نمادی از نگرانی یا دمدمی مزاجی در مورد نقش های مردانه/زنانه یا رفتار منفعل/تهاجمی است. شما ممکن است در ارتباط با این مسائل، بی میل هستید. اگر شما عمل جراحی تغییر جنسیت را در نظر دارید یا انتظارش را می کشید، پس خواب ممکن است بیانگر نگرانی و ترس شما ازین عمل، دوران نقاهت بعدش و زندگی بعد از عمل باشد. دیدن یک فرد دو جنسه در خوابتان بیانگر این است که جنبه های مردانه و زنانه ی شما، صدمه دیده است. ممکن است مشتاق نیستید که با خود سایه وارتان روبرو شوید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید