توریست

دیدن توریست در خوابتان بیانگر این است که به گونه ای در یک موقعیت به دیگران کمک می کنید. خواب دیدن اینکه توریست هستید بیانگر این است که شما از محیط و اطرافتان مطمئن نیستید. شاید شما کمی حس گم شدن در جهان دارید. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که شما آماده ی کشف جنبه های پنهان و ناشناخته ی خودتان هستید. شما پذیرای تغییراتی هستید که در راه است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید