جادوگر

دیدن یا خواب دیدن جادوگر بیانگر این است که یک مساله یا وظیفه ی در دست ممکن است حقه بازانه تر از آنچه پیش بینی کرده اید باشد. شما حس سرخوردگی می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما تلاش می کنید خودتان یا کسی را گول بزنید تا چیزی را باور کند که شما می دانید که درست نیست.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید