سوتین: کرست

خواب دیدن اینکه سوتین می پوشید، بیانگر حمایت و حفاظت است. شاید شما نیاز دارید که روح خود را ارتقا دهید. تعبیر دیگر این است که ممکن است بیانگر جنبه ی پرورش یافته (بالغ) و احساسات مادری باشد خواب دیدن اینکه سوتین نبستید، بیانگر این است که شما دیسیپلین یا کنترل ندارید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید