راننده اتوبوس

دیدن یک راننده اتوبوس در خوابتان، بیانگر رهبری یک ایده یا برنامه ی گروهی است. نمادی از قدرت جمعی است. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که شما دور خود می چرخید و پیشرفت آنچنانی ندارید. خواب دیدن اینکه شما راننده اتوبوس هستید بیانگر این است که به سرعت به سمت جلو پیش می روید. شما نیاز دارید که صبر بیشتر و زور کمتری را از خود نشان دهید. بویژه اگر شما راننده اتوبوس مدرسه هستید، بیانگر این است که دانش و یادگیری شما، به سرعت در زندگی تان پیشرفت می کند. خواب شما ممکن است به این ربط داشته باشد که یک موقعیت یادگیری جدیدی وجود دارد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید