کلاه شاپوی مردانه

پوشیدن این کلاه در خوابتان نمادی از باحال بودن است. شما اجازه نمیدهید که استرس و فشار بر شما مستولی شود. اگر شما کسی را در خواب ببینید که کلا شاپو برسرگذاشته است، بیانگر این است که جذبه ی خاص یا رازی در مورد انها وجود دارد. شاید چیزی هست که آنها تلاش می کنند که پنهان کنند

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید