تعبیر خواب کت و شلوار

کت و شلوار

خواب دیدن اینکه شما کت شلوار می پوشید بیانگر این است که شما می توانید به خاطر توانایی و مهارتتان شناخته شوید. شما نمیخواهید قدرتتان نادیده گرفته شود.
مطالب مشابه  تعبیر خواب خدا
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!