کلاه ایمنی

دیدن کلاه ایمنی در خوابتان نمادی از حمایت است. بیانگر این است که نیاز دارید افکار و ایده هاتان را با دقت حفظ کنید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید